دسته: مناسبتی

اهدای زندگی؛ ۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو

اگر از شما بپرسند در زندگی صاحب چه چیزی هستید چه پاسخی خواهید داد؟ لابد به دانش، شغل، احساساتی مثل شادی یا غم، اموال و دارایی مثل خانه و ماشین و حتی خانواده اشاره می‌کنید. اما آیا واقعیت همینطور است؟  از یک منظر ما فقط صاحب بدن خودمان هستیم و باقی پاسخ‌ها به دور از […]

اخبار